اطلاعات حساب بانکی

حساب بانکی ترجمه قلم طلایی » حساب بانکی : مرکز آنلاین و تخصصی قلم طلایی به عنوان ارائه دهنده فعال ترجمه انگلیسی به فارسی و  فارسی به انگلیسی در سطح کشور ، مجموعه ای شناخته شده و مطرح می باشد . با توجه به ترافیک کاری دارالترجمه ، هزینه های اعلام شده رقابتی بوده و در نوع خود بی نظیر می باشد .

پس از مطالعه فاکتور خدمات تخصصی و فوری قلم طلایی ، جهت پرداخت هزینه ، اطلاعات حساب بانکی مندرج در این بخش را به صورت دقیق یادداشت نمایید .

بدیهی است هرگونه سهو در واریز وجه خدمات ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی ، مسئولیتی برای دارالترجمه آنلاین قلم طلایی در پی نخواهد داشت . خواهشمندیم هزینه اعلام شده برای خدمات را با دقت یادداشت نموده و در واریز هزینه دقیق باشید و تاریخ واریز را یادداشت نمایید (سهو در واریز هزینه موجب بروز تاخیر در ثبت سفارش و تاخیر در تحویل پروژه خواهد شد ) .

پرداخت آنلاین ترجمه انگلیسی و ترجمه فارسیپرداخت آنلاین :

  • جهت ورود به بخش پرداخت آنلاین کلیک نمایید : درگاه پرداخت آنلاین
  • پس از واریز هزینه خدمات ، خواهشمندیم شماره ارجاع را یادداشت نمایید .
  • امکان پرداخت هزینه توسط تمامی کارت های عضو سیستم شتاب میسر می باشد.

پرداخت آفلاین (غیر اینترنتی)

اطلاعات حساب بانکی مرکز ترجمه : در حال حاضر حساب های بانک سامان و بانک ملت مرکز تخصصی و آنلاین فعال می باشد . اطلاعات حساب بانک های ملت و سامان به شرح زیر می باشد .

خواهشمندیم در یادداشت اطلاعات حساب بانکی مرکز ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی قلم طلایی نهایت دقت را مبذول دارید .

  • (جهت پرداخت از طریق سیستم شتاب ، شماره کارت ۱۶ رقمی مورد نیاز خواهد بود .) حساب ها به نام جناب آقای مهندس Babak Amani می باشد.
بانک ش حساب ش کارت ۱۶ رقمی شماره شبا
ملت ۲۱۲۰۸۳۹۸۵۴ ۶۱۰۴۳۳۷۸۲۹۴۸۱۷۶۹ IR610120020000002120839854
صاحب حساب حساب بانکی موسسه بنام مهندس babak amani می باشد.

جهت انجام پروژه پرداخت هزینه ترجمه به یکی از حساب های اعلام شده و ارسال فاکتور تکمیل شده به ایمیل مرکز قلم طلایی الزامی می باشد . (پس از انجام عملیات انتقال وجه ، شماره ارجاع / بازیابی / پیگیری را یادداشت نمایید .)

ترجمه آنلاین متن

در حال حاضر صرفا حساب های متعلق به بانک های ملت و سامان اعلام گردیده است . از واریز وجه به سایر حساب ها و یا به نام اشخاص دیگر ، جدا خودداری نمایید / مرکز مسئولیتی در قبال واریز هزینه ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی به حساب سایر افراد ، نمایندگان و … ندارد .

حساب ارزی مرکز ترجمه

کاربرانی که مقیم کشورهای خارجی می باشند و یا جهت تحصیل در سایر کشورها اقامت دارند و تمایل به استفاده از خدمات  موسسه ترجمه تخصصی و فوری قلم طلایی دارند می توانند نسبت به حواله ارزی وجه اعلامی اقدام نمایند .

هزینه اعلام شده جهت ارائه سرویس برگردان متن فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مطابق ارزش ارز واریزی بوده و بر حسب نرخ روزانه بازار آزاد محاسبه خواهد شد .

  • هزینه حواله ارزی بر عهده مشتری می باشد .

ترجمه متن فارسی

(بسیاری از کاربران مقیم خارج از کشور در داخل کشور حساب بانکی فعال داشته و یا اقوام و آشنایان این عزیزان نسبت به پرداخت هزینه ترجمه اقدام می نمایند و در مواردی که امکان پرداخت وجه ازطریق سیستم بانکی شتاب مقدور نباشد حواله ارزی مناسب ترین گزینه می باشد).

MELLIBANK

BANK NAME

IRAN _EAST AZARBAIJAN_TABRIZ_SHOHADA SQUARE_MELLI BANK CENTRAL BRANCH

ADDRESS

۲۲۳۱۵۳۳

ACCOUNT NUMBER

Mr.BABAK AMANI

ACC.HOLDE

۲۲۳۱۵۳۳

BNF ADD

NO NEED

BAN No

MELIIRTHTBZ

Swift Code

IRAN

COUNTRY

TABRIZ

CITY

 حساب ارزی مرکز آنلاین ، فوری و تخصصی قلم طلایی متعلق به بانک ملی ایران می باشد .

راهنمای واریز هزینه ترجمه

واریز هزینه به چند طریق امکان پذیر می باشد . توجه داشته باشید که هزینه اعلام شده در فاکتور را به درستی یادداشت نمایید . جهت پرداخت هزینه ترجمه انگلیسی به فارسی یا فارسی به انگلیسی می توان از طریق دستگاه خود پرداز ، دستگاه POS فروشگاهی ، درگاه اینترنتی بانک ها و یا مراجعه حضوری به شعب بانکی اقدام نمود .

در تمامی روش های فوق پس اتمام عملیات انتقال وجه شماره ای به شما داده می شود که با عناوین شماره ارجاع ، شماره بازیابی ، شماره پیگیری و … نامگذاری شده است در یادداشت این شماره نهایت دقت را مبذول دارید .

سفارش درخواست ترجمه متن

در صورت پرداخت اینترنتی از طریق شعب بانکی ، شماره سریال فیش بانکی را یادداشت نموده و با دقت در فاکتور ترجمه انگلیسی به فارسی یا فارسی به انگلیسی وارد نمایید .

پس از پرداخت هزینه ، فاکتور را تکمیل نموده و به ایمیل وب سایت تخصصی و دانشجویی قلم طلایی ارسال نمایید .

پرداخت اینترنتی هزینه ترجمه

پرداخت اینترنتی هزینه ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی مستلزم در اختیار داشتن حساب کاربری یکی از بانک های عامل عضو سیستم شتاب می باشد . برخی بانک ها نظیر بانک ملی امکان حوالی اینترنتی بدون در اختیار داشتن حساب کاربری و صرفا با وارد نمودن اطلاعات کارت بانکی را فراهم نموده اند .

پس از ورود به حساب کاربری سیستم بانکداری اینترنتی هر یک از بانک ها ، اطلاعات حساب بانکی دارالترجمه قلم طلایی را وارد نموده و پس از بررسی دقیق اطلاعات و همخوانی ، نسبت به نهایی سازی عملیات انتقال وجه اقدام نمایید پس از اتمام عملیات انتقال وجه ، اطلاعات نمایش داده شده یادداشت نموده و در فاکتور موسسه وارد نمایید .

فاکتور را تکمیل نموده و جهت ثبت نهایی به ایمیل مرکز ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی قلم طلایی ارسال نمایید .

پرداخت هزینه توسط دستگاه خودپرداز

در صورتی که از طریق دستگاه خودپرداز نسبت به پرداخت هزینه ترجمه انگلیسی به فارسی و یا هزینه فارسی به انگلیسی اقدام نموده اید در وارد نمودن شماره شانزده رقمی کارت بانکی سامان و یا ملت مرکز ترجمه تخصصی قلم طلایی دقت نمایید .

توجه داشته باشید که اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات مندرج در فاکتور پروژه برگردان انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی موسسه همخوانی داشته باشد .

وب سایت ترجمه قلم طلایی

پس از پرداخت هزینه نسبت به حفظ و نگهداری فیش چاپ شده توسط دستگاه خودپرداز اقدام نموده و شماره ارجاع یا بازیابی چاپ شده بر روی فیش را در فاکتور پروژه وارد نمایید .

پرداخت هزینه ترجمه حضوری در شعب بانکی

در صورتی که به صورت حضوری از طریق شعب بانکی نسبت به پرداخت هزینه ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی اقدام می نمایید پس از پرداخت وجه خدمات ترجمه فارسی به انگلیسی و ترجمه انگلیسی به فارسی نسبت به تکمیل فاکتور و درج شماره سریال فیش بانکی در بخش مربوطه در فاکتور ترجمه اقدام نمایید .

دقت در پرداخت صحیح هزینه ترجمه

در برخی موارد هزینه واریز شده برای انجام ترجمه انگلیسی به فارسی یا ترجمه فارسی به انگلیسی با رقم اعلام شده در فاکتور ترجمه انگلیسی به فارسی یا ترجمه فارسی به انگلیسی همخوانی ندارد که دراینگونه موارد امور مالی مرکز ترجمه تخصصی و آنلاین قلم طلایی نسبت به اطلاع رسانی اقدام نموده و کاربر را از وضعیت درخواست (عدم ثبت سفارش ترجمه انگلیسی به فارسی یا ترجمه فارسی به انگلیسی) آگاه می سازد .

ترجمه متن و متون تخصصی

در برخی موارد ، رقم واریزی بیش از مبلغ اعلام شده در فاکتور می باشد که در این صورت امور مالی دارالترجمه نسبت به دریافت شماره ۱۶ رقمی کارت بانکی مشتری جهت استرداد مازاد واریزی مشتری اقدام می نماید .

خواهشمندیم در واریز وجه اعلام شده جهت ثبت سفارش ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی نهایت دقت را مبذول دارید.

دروازه پرداخت بانک ملت - ترجمه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *