استرداد هزینه ترجمه

استرداد هزینه ترجمه : تعهد مرکز ارائه ترجمه ای مستند و معتبر از انگلیسی به فارسی یا از فارسی به انگلیسی می باشد . مترجمین متن افرادی هستند که از دانش و تخصص کافی در حوزه برگردان برخوردار می باشند.

در ترجمه بایستی به این نکته توجه داشت که سلایق متفاوت است و هر خواننده ای می تواند معیار خاصی را کیفیت سنجی لحاظ نماید .

ارائه برگردان متن با کیفیت مناسب در بخش ترجمه جز وظایف و تعهدات موسسه برگردان متن آنلاین قلم طلایی می باشد .

بر همین اساس ، دارالترجمه دانشجویی و معتبر قلم طلایی با ارائه تضمین های لازم و وارد نمودن خدمات در قالب قوانین و مقررات حقوقی ، تحویل پروژه با کیفیت مورد انتظار را تضمین نموده است .

از سوی دیگر ، مشتری تا ۱۵ روز پس از دریافت ترجمه همچنان فرصت اعتراض و درخواست استرداد خسارت را خواهد داشت .

تحویل ترجمه در موعد اعلامی

نظم در ارسال پروژه بسیار مهم است . مشتری بر پایه تاریخ اعلام شده از سوی دارالترجمه برنامه ریزی نموده و خواهان دریافت ترجمه در موعد مقرر می باشد . در صورت بروز تاخیر در تحویل ، در برخی شرایط غیر قابل کنترل خواهد بود . در برخی درخواست ها مشتری امکان افزایش مهلت تحویل را دارد .

اما در برخی سفارش های برگردان فارسی به انگلیسی یا برگردان انگلیسی به فارسی امکان تخصیص زمان بیشتر میسر نبوده و تیم مدیریت بحران موظف به مدیریت پروژه با توجه به محدودیت های زمانی می باشد .

16

در ۹۵ درصد موارد برگردان های در تاریخ اعلام شده به صورت تایپ شده تحویل می گردند . در ۵ درصد موارد که با تاخیر در تحویل پروژه مواجه هستیم دلیل تاخیر در تحویل عدم مدیریت صحیح زمان توسط مترجم انگلیسی به فارسی یا مترجم فارسی به انگلیسی و یا نبود امکان ارسال فایل به دلیل قطعی اینترنت و یا سایر مشکلات محتمل می باشد .

اعلام بروز بازه تاخیر ۳۶ ساعته ترجمه

در تمامی شرایط موسسه این حق را برای خود محفوظ می داند که پروژه ترجمه با تاخیر ۳۶ ساعته تحویل گردد . در تاخیر روزهای کاری مبنای محاسبه بوده و تعطیلات محاسبه نخواهد شد .

خدمات ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی سرویس هایی تخصصی و زمانبر می باشند که مجری پروژه مترجم بوده و همواره ریسک بالایی در ترجمه وجود دارد . ریسک پذیری بالا در سرویس ترجمه متون به دلیل وابستگی خدمات به پارامترهای مهمی نظیر مترجم ، زمان ، ابزار  و … می باشد .

 17

بروز هرگونه مشکل جزئی امکان تاخیر در تحویل را افزایش داده و در برخی موارد بروز حوادث برای مترجمین و مجریان پروژه مسبب بروز تاخیر در تحویل خواهند بود و مرکز ترجمه به منظور مدیریت بهینه و سریع مشکل نیازمند در اختیار داشتن بازه زمانی لازم و کافی می باشد .

به همین دلیل بازه زمانی ۳۶ ساعته جهت مدیریت پروژه هایی که در زمان مقرر تحویل نشده اند در نظر گرفته شده است .

تغییر مترجم متن ترجمه

در صورت عدم تایید کیفیت برگردان متن و یا عدم پذیرش سلیقه مترجم ، موسسه نسبت به تغییر مترجم متن اقدام می نماید .

  • در برگردان متن همواره با این احتمال روبه رو هستیم که مشتری ترجمه را پسند ننموده و درخواست نماید مترجم متن تغییر یابد .

در این خصوص ، درخواست مشتری در صورتی اجرایی می گردد که توانایی ارائه مستندات کافی در خصوص پایین بودن کیفیت ترجمه را داشته باشد در غیر این صورت کیفیت ترجمه فارسی به انگلیسی یا ترجمه انگلیسی از دید وکیل حقوقی ، بی نقص بوده و اعتراض وارده بی مورد می باشد .

18

در صورت پذیرش تغییر مترجم ، سریعا نسبت به انتخاب مترجم اصلح جهت ارائه برگردان متن مطابق با سلیقه مشتری و یا کاربر اقدام می گردد . تغییر مترجم متن و برگردان متن مجدد انگلیسی به فارسی یا فارسی به انگلیسی نیازمند تخصیص زمان لازم می باشد .

ویرایش رایگان برگردان متن

ویرایش رایگان ترجمه در قالب تضمین کیفیت خدمات ارائه می شود . ویرایش رایگان متن یک سرویس الزامی است .

زیرا مرکز ترجمه فارسی به انگلیسی و ترجمه انگلیسی به فارسی قلم طلایی ملزم به ارائه برگردان متن با کیفیت مناسب می باشد . ویرایش متن انگلیسی و فارسی توسط مترجم متن و یا ویراستار بخش فارسی یا انگلیسی انجام می شود .

در برگردان متن انگلیسی یا فارسی هزینه ویرایش صفر بوده و صرفا در قبال برگردان متن هایی که توسط دارالترجمه قلم طلایی انجام نشوند هزینه ویرایش متن فارسی یا متن انگلیسی اخذ خواهد شد .

20

ویرایش رایگان متون به عنوان آخرین مرحله خدمات برگردان متن مطرح بوده و مترجمین موسسه موظف به بازخوانی و ویرایش کامل متن ترجمه پیش از تحویل پروژه برگردان متن در نسخه نهایی می باشند .

در صورت نیاز به ویرایش مجدد ، نسبت به انتخاب ویراستار جدید و اعمال مجدد ویرایش اقدام می نماییم .

ویرایش تواما با سرویس برگردان متن فوری ، دانشجویی و تخصصی قلم طلایی ارائه می شود .

تعیین سقف خسارت  ترجمه

خسارت زمانی پرداخت می شود که مترجم قصوری را مرتکب شده و زمینه ساز بروز خسارت گردیده است .

تعیین سقف خسارت بر اساس قوانین می باشد . وکیل موسسه ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی با بررسی ابعاد مختلف اعتراض واصله در خصوص ترجمه متن نسبت به شناسایی متخلف و تعیین سقف خسارت اقدام می نماید .

پس از تعیین نمودن سقف خسارت ، امور مالی مرکز ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی نسبت به پرداخت نقدی وجه اقدام می نماید .

19

ایمیلی از سوی موسسه جهت دریافت شماره ۱۶ رقمی کارت عابر بانک مشتری ارسال گردیده و به محض دریافت اطلاعات حساب بانکی مشتری نسبت به انتقال وجه تعیین شده اقدام می گردد .

لازم به ذکر می باشد که پرداخت خسارت صرفا در مواردی است که مطابق قانون مرکز قلم طلایی و یا مترجم بخش فارسی به انگلیسی یا انگلیسی به فارسی مسبب بروز خسارت شوند . در مواردی که سرویس ارائه شده مطابق حدود تعیین شده باشد ، پرداخت خسارت منتفی خواهد بود .

مصالحه حقوقی ترجمه

مرکز برگردان متن مفتخر است اعلام نماید که تا از سال ۱۳۸۵ تا کنون حتی یک مورد دعاوی حقوقی در خصوص درخواست های ترجمه متن نداشته است .

توانایی بالای موسسه در مدیریت سریع پروژه های برگردان متن و مشتری مداری متعالی دارالترجمه ، تعاملی صادقانه و مستحکم را پی ریزی نموده است .

در خصوص مواردی که به هر دلیلی سوء تفاهمی ایجاد گردیده باشد وکیل موسسه و مسئولین مرتبط سریعا نسبت به ایجاد مصالحه اقدام نموده و از بروز ناراحتی و نارضایتی های بی مورد جلوگیری می نمایند .

مصالحه حقوقی خدمات برگردان متن نیز مطابق قانون حمایت از حقوق مصرف کننده و همچنین مفادی که مرتبط با حمایت از حقوق تولید کننده و ارائه دهنده خدمات می باشد انجام شده و با معین نمودن حدود قانونی طرفین ، نسبت به احقاق حقوق طرفین اقدام گردیده و سریعا مشکل بوجود آمده مرتفع می گردد .

پرداخت نقدی خسارت برگردان

خدمات برگردان در بخش فارسی و یا انگلیسی ریسک پذیری بالایی دارد .

به دلیل محدودیت های زمانی و از سویی ریسک بالای همکاری مترجم  ، همواره کوچک ترین مشکلات در هر موسسه ای سبب خواهد شد تا متاسفانه پروژه ترجمه با تاخیر تحویل گردد و یا افت کیفیت در ترجمه مشاهده گردد .

به منظور جلب رضایت مشتری در خصوص برگردان ، گزینه های زیر پیشنهاد خواهد شد :

  • افت کیفیت: انجام مجدد برگردان انگلیسی یا فارسی
  • افت کیفیت: تغییر مترجم انگلیسی یا فارسی
  • افت کیفیت: ویرایش مجدد ترجمه و تحویل فوری
  • افت کیفیت: پرداخت خسارت نقدی با توجه به کیفیت
  • تاخیر در تحویل: توزیع ترجمه بین چندین مترجم و تحویل فوری
  • تاخیر در تحویل: پرداخت خسارت نقدی به دلیل تاخیر در تحویل

کاربر یا مشتری نیز متناسب با نیاز خود ، مختار بوده و یکی از راهکارهای ارائه شده در خصوص مصالحه را انتخاب می نماید تا موسسه برگردان متن قلم طلایی نسبت به جلب رضایت مشتری اقدام نماید .

لازم به ذکر است که خوشبختانه ، عملکرد مترجمین و ویراستاران موسسه قلم طلایی در حدی است که تا کنون موارد بسیاری نادری در مقابل انبوه درخواست های تحویل شده دچار مشکل گردیده و که مطابق آمار تنها ۰٫۲ درصد درخواست های ثبت شده در طول سال را شامل می شود و برای دارالترجمه ای که به صورت انبوه سرویس ترجمه را ارائه می نماید ، موفقیتی چشمگیر می باشد .

تکمیل فاکتور به چه معناست ؟

تکمیل فاکتور و پرداخت هزینه به معنای پذیرش تمامی قوانین و مقررات حقوقی و مفاد خدماتی اعلام شده در وب سایت ترجمه قلم طلایی می باشد . روند کاری مرکز قلم طلایی در حوزه ترجمه بسیار ساده و سریع می باشد .

متن را دریافت می نماییم ، بررسی می نماییم ، فاکتوری به ایمیل کاربر ارسال می نمایید . فاکتور حاوی تمامی اطلاعات مورد نیاز کاربر نظیر هزینه پروژه، زمان تحویل برگردان متن ، میزان تخفیف اعمال گردیده و …. می باشد .

مشتری فاکتور را مطالعه می نماید و در خصوص خدمات برگردان اطلاعاتی کاملی را در اختیار دهد .

تصمیم گیری می نماید و نسبت به پرداخت هزینه اقدام نموده و فاکتور را تکمیل نموده و پس از ذخیره سازی به ایمیل موسسه ارسال می نماید . پروسه فوق بسیار ساده و در عین حال سریع می باشد و کاربران نیز این روال خدماتی را می پسندند .

در این بین ، ذکر این نکته اهمیت دارد که پرداخت هزینه و ارسال فاکتور تکمیل شده به این معناست که کاربر با علم بر تمامی حدود خدمات در برگردان و … نسبت به دریافت خدمات آنلاین ، فوری ، تخصصی و دانشجویی موسسه قلم طلایی اقدام نموده است .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *